You are here:: Publication Rancher Project Aral- Awit
 
 

Project Aral- Awit

E-mail Print PDF

ABS- CBN Foundation Inc.

Project Aral- Awit (Araw), inilunsad

Upang  mamulat ang kaisipan ng mga kabataang mag-aaral tungo sa tamang pag-uugali at kabutihang asal, inilunsad ng ABS-CBN Foundation Inc. ang Project Aral- Awit (Araw) Launch and Turn-over Ceremony sa Audio Visual Room (AVR) ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Lungsod ng Heneral Santos (MPPLHS) , Agosto 7, 2012.

 

Layunin ng Project Aral- Awit na maitaguyod ang panitikang Filipino at asal ng mga Pilipino na kakailanganin sa pagdebelop ng pag-uugali at pagkatao ng mga kabataan sa pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Edukasyon at NOKIA.

Ang mga benepisyaryong paaralan ay nakatanggap ng kompletong Pahina ng  Values Educational Television (ETV) package na binubuo ng: walong (8) kabuuan ng na DVD (na may  32 bahagi) para sa asignatura na Panitikang Filipino  at Edukasyong Pagpapahalaga (Values), isang  30- inch Flat color Television set, at isang (1) DVD player.

Nagdaos din ng Music Orientation/ Workshop tungkol sa batayan ng pagsulat ng awitin na ibinigay ng ABS-CBN composer at arranger na si  Fred Ferraz.

Si Bb. Suzette Catalla, Project Araw Team Leader ng Supervisor, ang naglalahad ng mekaniks ng Project Araw at pagsulat ng awitin.

Nagkaroon naman ng pagkakataong magpakitang-gilas ang mga estudyante nang ipamalas ang kani-kanilang mga talento sa Talent Showdown.

Dumalo sa nasabing paglulunsad ang Regional Director ng Rehiyon XII na si Gng. Maria Rosa C. Gutierez, at ang  Education Program Supervisor- Math/ OIC- Principal ng Lagao National High School na si G.Mario M. Bermudez.

Puspos ang pasasalamat ng mga prinsipal na tumanggap ng mga kagamitang ipinamahagi ng ABS - CBN lalung- lalo na kay Bb. Suzette Catalla, Superbisor ng eMedia Special Projects & Communication.